Skip to content Skip to footer

Servis UL a LSA lietadiel

Pravidelná údržba lietadla

Interval 100 moto hodín

Predpísané prehliadky podľa letovej príručky lietadla:

Predpísané prehliadky
Vykonávame pravidelnú 100 hod. údržbu predpísanú výrobcom lietadla a motora.
Súčasťou prehliadky je:

• správne vykonaná výmena oleja, filtra a prečistenie olejového okruhu
• prečistenie a ošetrenie vzduchových filtrov
• vizuálna kontrola palivovej sústavy a celého motorového priestoru
• vizuálna kontrola celého draku lietadla
• očistenie a premazanie všetkých pohyblivých časti lietadla
• kontrola riadenia a ostatných dôležitých pohyblivých častí lietadla

Opravy a servis na prianie zákazníka:

Poskytujeme aj servis UL a LSA lietadiel zmiešaných konštrukcií vo väčšom rozsahu, ktoré vykonávame v našej dielni v blízkosti letiska v Sládkovičove.

Nastavovanie motorov Rotax

Interval podľa potreby

Synchronizácia karburátorov:

Správne nastavený motor prospieva celému lietadlu a samozrejme aj kľudu pilota.
Spoľahlivý a pravidelný chod motora ovplyvňuje jeho správne nastavenie ale aj životnosť. Vykonávame odbornú synchronizáciu karburátorov a nastavenie bohatosti zmesi v súlade s pokynmi výrobcu.

Optimalizovanie pohonnej jednotky

Interval podľa potreby

Nastavenie motora a vrtule, prípadne výber účinnejšej vrtule na daný typ LŠZ:

Ak máte pocit že Vaše lietadlo by mohlo lepšie stúpať a letieť rýchlejšie avšak aj napriek plnej prípusti plynu to nie je ono, obráťte sa na nás.
Otestujeme a zanalyzujeme Vašu pohonnú jednotku a následne navrhneme riešenie, ktoré povedie k optimalizácii pohonnej jednotky a lepším výkonom lietadla.

Dynamické vyvažovanie vrtúľ

Interval podľa potreby

Vyváženie vrtúľ pomocou najnovšej technológie na odstránenie slabých vibrácií:

Je to veľmi dôležitý úkon pre lepšie fungovanie celého lietadla a lepší pocit pre pilota. Aj malé vibrácie vedia byť otravné pri dlhších letoch, postupne narúšajú celistvosť konštrukcie a neprimerane namáhajú všetky pohyblivé časti lietadla.
Vykonávame profesionálne dynamické vyvažovanie vrtúľ špeciálnym prístrojom pri prevádzkových otáčkach.

Upgrade avioniky

Upgrade podľa požiadaviek

Výmena alebo zabudovanie vybraných prístrojov:

Aj letecké prístroje sa občas pokazia a treba ich vymeniť, prípadne skontrolovať elektroinštaláciu. Radi Vám s týmto problémom pomôžeme s našimi odborníkmi v tejto oblasti.

Kompletná výroba a výmena prístrojových panelov

Aj v malom letectve avionika napreduje. Ak sa rozhodnete omladiť alebo vylepšiť Vášho miláčika, tak vám po vzájomnej dohode navrhneme a dodáme vhodné alebo vami vybrané prístroje a zabudujeme ich do lietadla.

Úprava interiéru:

Úprava podľa požiadaviek

Čiastočná alebo úplná renovácia interiéru lietadiel vrátane čalúnnických výrobkov, laminátových doplnkov:

Ponúkame opravy poškodených častí alebo vyrobíme nový interiér do vášho stroja podľa vašej predstavy. Šikovný čalúnnik a kvalitné moderné materiály dokážu zázraky.

Opravy lietadiel

Upgrade podľa požiadaviek

Opravy lietadiel na základe dohody so zákazníkom, kompletne alebo čiastočne:

Vykonávame aj opravy väčšieho rozsahu:
• opravy poškodených častí lietadla
• nové zástavby pohonných jednotiek
• výmenu plátnového poťahu častí alebo celého lietadla
• dodatočné montáže osvetlenia
• ďalšie odborné práce po vzájomnej dohode

Individuálny prístup a vysoká odbornosť našich špecialistov je pre nás prvoradá.

This Pop-up Is
Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Winger